Dnevni red Skupščine SAD 22. 6. 2023 (13. 30):
1. Potrditev dnevnega reda
2. Zapisnik iz skupščine SAD 14. 6. 2022
3. Programsko in finančno poročilo predsednika o delu SAD v 2022
4. Program SAD v letih 2023 in 2024
5. Prenos Rose na SAD
6. Diskusija (tudi Razno)
7. Potrditev volilne komisije
8. Volitve v organe SAD
9. Razglasitev rezultatov

Zapisnik skupščine SAD iz leta 2022