Slovensko arheološko društvo (SAD) je prostovoljno in samostojno združenje strokovnjakov, ki delujejo na področju arheologije in za arheologijo zavzetih posameznikov drugih strok. Je krovna organizacija slovenskih arheologov. Društvo deluje v javnem interesu na področju kulture.

Namen društva je prikazati razvoj in dosežke slovenske arheologije doma in v tujini, širiti in vzpodbujati mednarodne povezave na področju arheologije, višati nivo izobraževanja članov doma in v tujini ter razširjati splošno razumevanje za ohranjanje premične in nepremične arheološke dediščine v republiki Sloveniji.

Naslov
Slovensko arheološko društvo
Zavetiška 5
1000 Ljubljana
tel:
email: sad@arheologija.si
Davčna številka: 71293680
Matična številka: 5009740000

Predsednik
Predrag Novaković

Izvršilni odbor
Petra Stipančić
Andrej Gaspari
Peter Turk 28
Matija Črešnar
Rene Masaryk
Zvezdana Modrijan
Luka Gruškovnjak
Zrinka Mileusnić

Nadzorni odbor SAD
Saša Djura Jelenko
Irena Lazar
Aleksandra Nestorović

Častno razsodišče SAD
Mira Strmčnik Gulič
Jana Horvat
Darja Pirkmajer

Komisija za nagrado in priznanja SAD
Janka Istenič
Borut Križ
Uroš Bavec