Člani SAD, ki pridobijo letno člansko izkaznico, so upravičeni do brezplačnega sodelovanja pri vseh dogodkih in aktivnostih v organizaciji društva ter do brezplačnega izvoda društvene revije ARHEO.

Člani SAD so hkrati tudi dopisniki revije Arheo in slovenskega arheološkega portala ARHEOPORTAL.

Letna članarina: 30 Eur

Prijavnica

Primer plačilnega naloga: