Slovensko arheološko društvo prijazno vabi na strokovni posvet

Kategorizacja arheoloških najdišč / upravljanje z arheološko dediščino in spomeniki,
ki se bo odvijal v Dvorani Zemljepisnega muzeja, Gosposka 16 v Ljubljani, v petek, 28. 2. 2014, s pričetkom ob 9. uri.

Program

9.00 Boris VIČIČ (ZVKDS OE Ljubljana)
“Arheološki” varstveni režimi. Ali nekaj takega.

9.30 Milan SAGADIN (ZVKDS OE Kranj)
(Ne)upravljanje arheološke kulturne dediščine na Gorenjskem: Kranj, Kamnik-Mali grad, Ajdna, Mošnje

10.00 Danijela BRIŠNIK (ZVKDS OE Celje)
»50 odtenkov sive« – celjska izkušnja upravljanja arheološke dediščine

10.30 Patricija BRATINA (ZVKDS OE Nova Gorica)
Kako upravljamo z arheološko dediščino v zahodnem delu Slovenije

11.00 Jaka BIZJAK (ZVKDS OE Piran)
Kategorizacija arheoloških najdišč na območju občin Koper, Izola in Piran

11.30 Mihela KAJZER CAFNIK, Andrej MAGDIČ (ZVKDS OE Maribor)
Arheološka najdišča v kontekstu vrednotenja in varovanja prostora – perspektiva NPK 2014-2017

12.00 – 12.30 Kavni premor

12.30 Bojan DJURIĆ (OA FF Ljubljana)
Varovati in/ali upravljati arheološko dediščino-spomenike-ostaline

13.00 Ulf ICKERODT (Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein, Schleswig)
What is a monument worth? Archaeological heritage between heritage law and scientific ambitions