letonagradepriznanjačastno članstvozaslužno članstvo/zahvalna listina
2014Timotej Knific
Ivan Šprajc
Miha Mlinar
Teja Gerbec
Jerneja Batič
2013Janez Dular
Borut Križ
Saša Djura Jelenko
Zavod EPK 2012, Maribor
Društvo GEOSS, Vače
2012Peter Kos
Dragan Božič
Branko Kerman
Inštitut Ivan Michler, zavod za zgodovino prostora
2011ni podeljeno Mija Ogrin
S fibulo v fabulo
2010ni podeljenoLjubljanica - kulturna dediščina reke
Celje - mesto pod mestom
Društvo žena in deklet občine Hajdina
2009Irena Šavel
Miha Budja
Janez Dular
Sneža Tecco Hvala
2008Biba Teržan
Miran Pflaum
Alenka MIškec
Alenka Tomaž
2007Mitja Guštin
Andrej Šemrov
Peter Turk
2006Mira Strmčnik Gulič
Aleksandra Nestorović
Janka Istenič
Vida PoharPeter Scherrer
2005ni podeljenoAlma Bavdek
Marjeta Šašel Kos
NMS
Otto Hermann Frey
Jana Šubic Prislan
2004ni podeljenoNeva Trampuž Orel
Miha Mlinar
Drago Svoljšak
Beatriče Žbona Trkman
Miha Knific
2003Marijan Slabe
Verena Vidrih Perko
Janez Dular
Irena Šavel
Sneža Tecco Hvala
Miran Pflaum
2002Ivan Turk
Mitja Guštin
Borut Križ
Dragica Lunder Knific
Tomaž Lauko
2001Nada Osmuk
Timotej Knific
Jože LorberAnte Rendić - Miočević
Franc Poklar
2000Ljudmila Plesničar Gec
IzA SAZU
Mojca Vomer Gojkovič
Alojz Šercelj
Metka Culiberg
Stanko Gojkovič
Želimir Škoberne
David Heath
občina Hajdina
1999Iva Mikl Curk
Branko Mušič
Bojan Djurić
Viktor SaksidaJadran Sterle
Alessandra Giumilia Muir
1998Paola Korošec
Stanko Pahič (odklonil)
Biba TeržanMitja Brodar
1997Jože Kastelic
Stanko Flego
Darja Pirkmajer
Maurizio BuoraKrka d.d.
Jurmes d.d., Šentjur
1996Stane Gabrovec
Mira Strmčnik Gulič
Beatriče Žbona Trkman