Leta 1994 je bil v Ljubljani ustanovni kongres EAA (European Association of Archaeologists), ki se ga je takrat udeležilo približno 230 udeležencev iz kakih 25 držav. Danes je EAA organizacija z več kot 15.000 člani iz 60 držav. Je daleč največja arheološka strokovna organizacija v Evropi in druga v svetu, takoj za Society for American Archaeology. Mnogi od nas so se udeleževali vsakoletnih srečanj EAA, ki ji je bilo dosedaj že sedemindvajset, septembra pa bo osemindvajseto srečanje v Budimpešti.

S kolektivnim članstvom v EAA je Slovensko arheološko društvo pridobilo pravico do imenovanja 11 svojih članov za »polno individualno korporativno članstvo«, 3 tiskane izvode vsake izdaje European Journal of Archaeology (EJA), prost dostop do spletnega arhiva vseh dosedanjih številk EJA, SAD bo redno prejemal četrtletni spletni bilten EAA – The European Archaeologist, logo našega društva in povezava do naše spletne strani bosta objavljena na spletni strani EAA, SAD lahko pod svojim imenom organizira sekcije na letnih srečanjih EAA.

EAA je nastala tudi s pomočjo slovenskih arheologov in arheologinj, ki so kasneje še leta sodelovali kot člani njenega izvršilnega odbora, uredniškega odbora EJA in drugih delovnih teles in publikacij. Tudi udeležba naših arheologov in arheologinj na letnih srečanjih EAA je izrazito nadpovprečna v primerjavi z našim številom in zato je kolektivno članstvo dodatna pomoč in priložnost za še bolj aktivno sodelovanje v največji evropski arheološki organizaciji.

Predrag Novaković
Predsednik SAD