IO SAD sklicuje redno letno Skupščino SLOVENSKEGA ARHEOLOŠKEGA DRUŠTVA dne 7. 3. 2014, ob 12.00, MGML

IO SAD sklicuje redno letno Skupščino SLOVENSKEGA ARHEOLOŠKEGA DRUŠTVA

dne 7. 3. 2014 s pričetkom ob 12.00

v Dvorani Mestnega muzeja MGML Ljubljana

DNEVNI RED (predlog)

1. Poročilo o delu SAD za leto 2013
2. Finančno poročilo za leto 2013 in sprejetje zaključnega računa
3. Program dela v letu 2014, 4. Članstvo v letu 2014
5. Predlog Pravilnika o iskanju arheoloških ostalin
6. Razno.

Prosimo za zanesljivo udeležbo!

Na spodnji povezavi prilagamo dopis društva županu mestne občine Kranj kot odziv na odpoklic ge. Marije Ogrin z mesta direktorice Gorenjskega muzeja:

dopis (pdf)