Spoštovane članice in člani Slovenskega arheološkega društva,

Častno razsodišče SAD je dosedaj delovalo brez pravega pravilnika, po katerem je določen postopek prijave oz. pobud, razsojanja in morebitne sankcije. Da bi to področje bolje uredili je delovna skupina, ki so jo sestavljali člani aktualnega častnega razsodišča v sodelovanju s predsednikom SAD pripravila predlog Pravilnika o Častnem razsodišču, ki ga z dnem 18. 4. 2023 dajemo v javno razpravo, ki je odprta do 15. 5. 2024.

Prosimo, da vaše pripombe naslovite na elektronski naslov društva (sad@arheologija.si). Da bi bili predlogi in pripombe čim bolj jasni in pregledni, le-te oblikujte v obliki amandmaja h konkretnim členom (Primer: Predlagam, da se 2. člen po novem glasi Častno razsodišče ima pet članov; Da se 7. člen dopolni z… in podobno). Vsekakor je v predlogu sprememb potrebno navesti tudi predlagatelja ali predlagateljico. Anonimnih predlogov sprememb ne moremo upoštevati oziroma dati na glasovanje.

Po zaključku javne razprave bo delovna skupina pripravila dopolnjen predlog s predlaganimi amandmaji oz. spremembami, ki bo v gradivu za naslednjo skupščino SAD, kjer bomo imeli zadnjo razpravo in glasovanje o pravilniku.

Predrag Novaković

Predsednik SAD

REDLOG PRAVILNIKA ČR SAD ZA JAVNO RAZPRAVO