Spoštovani člani in članice,

V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju udeležbe članov in članic SAD na mednarodnih znanstvenih in strokovnih srečanjih objavljamo poziv za oddajo prošenj. Višina letošnjega sklada za sofinanciranje udeležbe je 500 EUR. Predvidoma bodo sofinancirane tri do štiri vloge. Za sofinanciranje pridejo v poštev udeležbe na srečanjih, ki so bile opravljene v koledarskem letu 2024. Sofinanciranje je možno po opravljeni poti in ob predložitvi ustreznih dokazil. Natančnejša pravila o sofinanciranju so v omenjenem pravilniku:

https://www.arheologija.si/pravilnik-o-sofinanciranju-udelezbe-clanov-sad-na-mednarodnih-strokovnih-srecanjih/.

Vloge z dokazili pošljite na elektronski naslov sad@arheologija.si.