Spoštovane članice in člani Slovenskega arheološkega društva ter kolegice in kolegi, dragi prijatelji arheologije,

Izvršni odbor SAD vas vabi k udeležbi in prispevku na našem tradicionalnem srečanju Arheologija v letu 2021.

Srečanje bo potekalo naše v ponedeljek in torek, 13. in 14. junija 2022, v atriju ZRC SAZU v Ljubljani in bo del proslave 50. obletnice delovanja našega društva.

Vabimo vas k posredovanju naslovov in povzetkov prispevkov – predstavitev v skupni dolžini do 3000 znakov (brez presledkov) ter do dveh značilnih fotografij/risb/načrtov (širina do 17 cm; ločljivosti najmanj 300 dpi), opremljenih s podnapisoma.

Prosimo, da se držite omejitev in navodil za pripravo slik ter da poskrbite za slogovno in slovnično urejenost besedila. Ne pozabite na navedbo kode, ki jo ministrstvo dodeli raziskavi.

V skladu z ustaljeno prakso teme prispevkov niso omejene na predstavitev zanimivejših rezultatov terenskih raziskav, temveč zajemajo širše polje udejstvovanja v arheologiji.

Prispevke sprejemamo na elektronskem naslovu: andrej.gaspari@ff.uni-lj.si

Povzetki bodo natisnjeni v letnem zborniku, ki mora iziti do datuma srečanja, zato prosimo, da upoštevate skrajni rok oddaje, ki je nedelja, 22. maja 2022.

Podrobnejši program srečanja sledi.

Lep pozdrav,
za Izvršni odbor SAD,
Andrej Gaspari