Zaradi spremenjenih pravil Ministrstva za kulturo, ki poslej omejuje najvišje izplačilo vseh stroškov podelitve stanovskih nagrad na 3.500 EUR, je IO SAD na svoji dopisni seji dne 20. 5. 2021 sprejel sklep o izplačilu Nagrade za življenjsko delo v višini 2.000 €, kar znaša polovico dosedanjega izplačila. Poleg izplačila nagrade drugi stroški znašajo še približno 2.600 – 3.000 EUR (izdelava srebrnega kipca, plaket, diplom, šopki cvetja, morebiten najem prostorov …). Ker SAD nima dovolj lastnih sredstev, da bi ohranili dosedanjo višino nagrade, se je IO SAD odločil, da bo zaradi omejenih sredstev vendarle dal prednost kipcu in plaketam ter organizaciji prireditve. Podobno višino nagrade ima tudi Slovensko muzejsko društvo.