Spoštovani kolegi in kolegice,

Želimo vas opomniti na pomembne dogodke, ki nas čakajo v mesecu juniju:

1. Skupščina SAD (volilna) je načrtovana 23. junija 2023 in bo potekala na že tradicionalnem kraju, v Atriju ZRC SAZU v Ljubljani.

Ker je skupščina volilna, je zelo pomembno, da se je udeležimo v čim večjem številu, saj s tem damo večjo legitimnost kolegom in kolegicam, izvoljenih v organe našega društva. Obenem vas pozivamo, da predlagate kandidate za društvene organe. Ker je bil odziv za predlaganje kandidatov dokaj šibek, podaljšujemo datum za predloge do 12. junija 2023. Kandidate lahko predlagajo posamezniki ali skupinsko, lahko pa tudi posamezniki sami izrazijo željo, da bi sodelovali v društvenih organih. Prosimo, za predloge kandidatov za naslednje organe: predsednika/predsednico SAD, člane/članice IO SAD, komisije za nagrado in priznanja SAD, častnega razsodišča SAD, Nadzornega odbora SAD in Izdajateljskega sveta SAD.

2. Predstavitev raziskav v letu 2022 bo organizirana 22. 23. junija 2023 (Atrij ZRC SAZU). Poziv je bil že objavljen na spletnih straneh društva in ravno tako na Rosi. Predstavitev naših raziskav je najpomembnejša javna letna dejavnost, ki jo vedno spremlja tudi objava povzetkov v posebni publkaciji društva, ki jo sofinancira Ministrstvo za kulturo. Je enkratna priložnost, da na enem mestu seznanimo kolege in širšo javnost z najpomembnejšimi terenskimi in drugimi deli slovenske arheologije. Ker je predviden istočasni izid publikacije, lahko datum oddaje povzetkov zamaknemo za največ nekaj dni in sicer do 25. maja 2023. Povzetke pošljite na elektronski naslov andrej.gaspari@ff.uni-lj.si.

3. Predlogi na nagrado in priznanja SAD. V Uradnem listu RS št. 50/2023) in na spletnih straneh društva je objavljen razpis za nagrado in priznanja SAD. Ker se rok počasi izteka (19. maj 2023), vas naprošamo, da do konca tega tedna oddate predloge. Društvo podeljuje nagrade in priznanja že od leta 1996 in s tem ne izkazuje zahvalo samo nagrajencem in nagrajenkam, temveč močno promovira tudi profesionalnost naše stroke v javnosti. Predloge lahko pošljete vodstvu društva ali na spletni naslov sad@arheologija.si.

S spoštovanjem in do snidenja na skupščini

Predrag Novaković

predsednik SAD