Ljuben Dimikaroski se je rodil leta 1952 v Prilepu v Makedoniji. V sedemdesetih letih je končal študij na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Kot trobentač poklicno deluje v orkestru ljubljanskega SNG Opera in balet, obenem pa kot pevec in vodja vokalnega kvarteta Pella, ki deluje v okviru Makedonskega kulturnega društva, oživlja in širi makedonsko glasbeno etnološko dediščino.

Skoraj deset let se posveča tudi preučevanju in poustvarjanju glasbe neandertalcev s pomočjo replike srednjepaleolitske koščene piščali iz časa med 50.000 in 60.000 leti pred sedanjostjo, ki jo je leta 1995 na najdišču Divje babe na Cerkljanskem odkrila izkopavalna ekipa pod vodstvom dr. Ivana Turka z Inštituta za arheologijo ZRC SAZU. Dilemo o tem, ali je odkriti artefakt zares glasbilo ali ne, je pomagal osvetliti prav Ljuben Dimikaroski s praktičnim prikazom potenciala tega koščenega inštrumenta. Z vztrajnim preizkušanjem različnih tehnik igranja, predvsem pa s srčno angažiranostjo je uspel prepričljivo pokazati, da ima predmet izjemen potencial kot kompleksno glasbilo z več oktavami tonskega razpona.

V minulih letih je sam in v sodelovanju z arheološkimi in muzikološkimi sodelavci na več strokovnih srečanjih doma in v tujini predstavljal potencial musterienske koščene piščali iz Divjih bab. Njegova dognanja in poustvaritve na kopiji glasbila so bili vključeni v vrsto dokumentarnih oddaj in prispevkov RTVS in drugih medijev, pomembno pa nadgrajujejo tudi muzejsko predstavitev najstarejše prazgodovine slovenskega prostora v NMS.

Kot angažiran iskalec in pionir na novih raziskovalnih poteh nas Ljuben Dimikaroski dviguje nad suhoparno strokovnost. Predano in z ljubeznijo do stvari promovira pradavnega neandertalca in nas sooča s presenetljivimi vidiki njegove človeškosti. Obenem pa s svojim delom opozarja na nujnost preseganja tradicionalnih, uveljavljenih, okostenelih, celo dogmatskih »resnic« v sodobni znanosti.