Zahvalno listino SAD za prispevek k promociji in medijski prepoznavnosti arheološke stroke se podeli Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica oziroma Martini Zanjkovič (vodja projekta), Ursuli Hribernik (koordinatorka projekta) in Herti Žagar (odgovorna oseba) za uspešno realiziran projekt »ROJSTVO EVROPE, Ponovno prebujena arheološka najdišča – sodobna interpretacija dediščine kot temelj kulturnega turizma«.

Utemeljitev: Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je bil pobudnik in vodilni partner v letu 2015 uspešno zaključenega projekta »ROJSTVO EVROPE, Ponovno prebujena arheološka najdišča – sodobna interpretacija dediščine kot temelj kulturnega turizma«. Projekt je bil delno sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa teritorialnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007-2013. Njegov namen je bil ohraniti in revitalizirati arheološko dediščino omenjenih območij in s pomočjo izvedbe skupnih čezmejnih aktivnosti opozoriti na enoten kulturni prostor, ki nas povezuje že od davnine.

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je kot vodilni partner projekta vsebinske aktivnosti usmeril na lokalno arheološko najdišče Ančnikovo gradišče pri Jurišni vasi, kjer so ob sodelovanju z ZVKDS OE Maribor, Inštituta za arheologijo ZRC SAZU ter zavodom Skupina Stik organizirali arheološke raziskave in več interaktivnih doživljajskih delavnic z arheološko tematiko. Drugi projektni partnerji so bili Razvojna agencija Kozjansko, ki je sodelovala z dogodki na Rifniku, Javni zavod KŠTM Sevnica z aktivnostmi na Ajdovskem gradcu (ob sodelovanju z ZVKDS OE Celje), Muzej Prigorja z raziskavami na Kuzelinu pri Zagrebu in Muzej Varaždinske Toplice z dejavnostmi na najdišču Aquae Iasae. V sklopu projekta je bilo med drugim izobraženih več interpretatorjev dediščine, izdelane so bile replike arheoloških predmetov in spominki, posnet je bil film, pripravljena razstava in izdanih več tiskovin.
Rezultati projekta so bili predstavljeni na zaključni novinarski konferenci, v promocijskih tiskovinah in na spletni strani projekta. Kot rezultat arheoloških raziskav na Kuzelinu je bila v sklopu projekta objavljena »Študija zaščite in prezentacijskega potenciala arheološkega najdišča Kuzelin in bližnjih arheoloških najdišč« (2015), končna objava rezultatov izkopavanj na Ančnikovem gradišču pa je v pripravi. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je poleg tega uspešno zagotovil namenska finančna sredstva za prezentacijo v letu 2015 odkritih arhitekturnih ostalin na Ančnikovem gradišču v okviru občinskega proračuna za leto 2016 in tudi pristopil k ustrezni gradbeni izvedbi.

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica oziroma njegove sodelavke Martina Zanjkovič, Ursula Hribernik in Herta Žagar so z leta 2015 uspešno zaključenim projektom in večletnim dobrim skrbništvom Ančnikovega gradišča odlično pripomogle k večjemu obisku v projekt vključenih arheoloških najdišč in prireditev ter k predstavitvi in prepoznavnosti arheološke stroke.

Komisija za nagrade SAD:
Katarina Katja Predovnik
Borut Križ
Zvezdana Modrijan