Spoštovane kolegice in kolegi, dragi prijatelji arheologije, članice in člani Slovenskega arheološkega društva!

Izvršni odbor SAD vas vabi k udeležbi in prispevku na letnem srečanju društva Arheologija v letu 2020.

Virtualno srečanje bo potekalo v petek, 10. decembra 2021 na platformi Zoom.

Vabimo vas k posredovanju naslovov in povzetkov prispevkov v priloženem obrazcu ter ene ali dveh slikovnih prilog. Prosimo, da se držite omejitev in navodil za pripravo slik.

V skladu z ustaljeno prakso teme prispevkov niso omejene na predstavitev zanimivejših rezultatov terenskih raziskav temveč zajemajo širše polje udejstvovanja v arheologiji ter promociji in varstvu arheološke dediščine.

Prispevke sprejemamo na elektronskem naslovu: andrej.gaspari@ff.uni-lj.si

Povzetki bodo natisnjeni v letnem zborniku, ki mora iziti do datuma srečanja, zato prosimo, da upoštevate skrajni rok oddaje, ki je petek, 19. november 2021.

Program srečanja in navodila za udeležbo sledijo.

Lepo vas pozdravljam,
Andrej Gaspari
za Izvršni odbor SAD

Obrazec za prijavo prispevka za zbornik Arheologija v letu 2020