Vrednotenje arheoloških najdišč ter sistem(i) varovanja in upravljanja arheološke dediščine
Ljubljana, 25. januar 2013, Mestni muzej, Ljubljana.

Fotogalerija