31. marec 2016 ob 16.00 Narodni muzej Slovenije, Metelkova.

DNEVNI RED

1. Poročilo o delu SAD za leto 2015,

2. Finančno poročilo za leto 2015 in sprejetje zaključnega računa,

3. Program dela v letu 2016,

4. Članstvo v letu 2016,

5. Predlog dopolnila Pravilnika o nagradah SAD,

6. Razno.