Razpis za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino Slovenskega arheološkega društva za izjemne dosežke na področju arheologije v Republiki Sloveniji.

Slovensko arheološko društvo objavlja po 2.–7. členu Pravilnika o podeljevanju nagrad Slovenskega arheološkega društva

RAZPIS
za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino

SLOVENSKEGA ARHEOLOŠKEGA DRUŠTVA

za izjemne dosežke na področju arheologije v Republiki Sloveniji.

Nagrado Slovenskega arheološkega društva podeljujemo posamezniku za življenjsko delo in vrhunske stvaritve, ki so prispevale k razvoju in ugledu arheološke stroke doma in v tujini. Letno se podeljuje samo ena nagrada.

Priznanje Slovenskega arheološkega društva podeljujemo posamezniku ali skupini za izjemen enkratni dosežek s področja arheologije: razstavne in konservatorske dosežke, znanstvene, strokovne in poljudne publikacije, uveljavitve novih metod, vključevanje arheoloških spomenikov v turistično ponudbo in večanje ugleda slovenske arheologije doma in v tujini. Letno se podeljujeta dve priznanji.

Častno članstvo podeljujemo posameznikom, ki so s svojim delom, pomočjo, darovanjem in sodelovanjem s posamezniki ali inštitucijami s področja arheologije v Sloveniji pripomogli k delovanju, razvoju, priznanju in ugledu slovenske arheologije doma in v tujini.

Zahvalno listino podeljujemo posamezniku ali skupini izven arheološke stroke, ki je na svojem področju pripomogel/la k večjemu obisku prireditev, k napredku, predstavitvi, medijski prepoznavnosti ipd. arheološke stroke.

Predlogi za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino morajo poleg podatkov o kandidatu vsebovati tudi pisno utemeljitev z dokazili. Za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino SAD lahko kandidirajo snovalci in avtorji vseh dogodkov in prireditev realiziranih v zadnjih treh letih (od vključno leta 2010 do vključno leta 2012).

Za nagrado, priznanje, častno članstvo in zaslužno listino lahko kandidirajo posamezniki, skupine ali institucije. Kandidate predlagajo posamezniki ali strokovne organizacije, ki delujejo na področju arheologije v Republiki Sloveniji ali v tujini. Predloge sprejemamo najkasneje do vključno 15. oktobra 2013 na naslov Slovensko arheološko društvo, Zavetiška 7, 1000 Ljubljana, s pripisom Nagrade SAD.