Oddelek za arheologijo v sodelovanju s Slovenskim arheološkim društvom organizira predavanje prof. dr. Irene Lazar z Univerze na Primorskem. Predavanje z naslovom STEKLENICA Z GRAVIRANIM FIGURALNIM OKRASOM S PTUJA – kaj nam govori steklo v vlogi muzejskega predmeta bo 22. 12. 2022 ob 11.20 na Oddelku za arheologijo na Zavetiški 5.

Predstavljen bo rimski grob s Ptuja z bogatimi steklenimi pridatki, med katerimi izstopa steklenica s figuralnim okrasom in prizorom aleksandrijskega svetilnika.