V Uradnem listu RS, št. 49/14 je bil z dne 30. 6. 2014 objavljen Pravilnik o iskanju arheoloških ostalin in uporabi tehničnih sredstev za te namene. V veljavo stopi 8. dan po objavi.

Pravilnik o iskanju arheoloških ostalin (pdf)