Spoštovane kolegice in kolegi,

Slovensko arheološko društvo objavlja razpis za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih znanstvenih srečanjih. Razpis je odprt od 16. 4. 2022 do 24. 4. 2022. SAD omogoča sofinanciranje udeležbe do porabe razpisnih sredstev (480 EUR). Največja subvencija na osebo je 160 EUR. Pogoji za sofinanciranje so navedeni v Pravilniku o sofinanciranju udeležbe članov SAD na mednarodnih strokovnih srečanjih.

Prijave pošljite po elektronski pošti na naslov sad@arheologija.si.

Predrag Novaković

Predsednik SAD