Spoštovane kolegice in kolegi, dragi prijatelji arheologije, članice in člani Slovenskega arheološkega društva!

Izvršni odbor SAD vas vabi k udeležbi in prispevku na letnem srečanju društva Arheologija v letu 2023. Srečanje bo potekalo 11. in 12. junija 2023, v Mestnem muzeju v Ljubljani.

Vabimo vas torej k posredovanju naslovov in povzetkov prispevkov – predstavitev v skupni dolžini do 3000 znakov (brez presledkov) ter do dveh značilnih fotografij/risb/načrtov (v ločljivosti najmanj 300 dpi), opremljenih s podnapisoma.

Prosimo, da se držite omejitev in navodil za pripravo slik ter da poskrbite za slogovno in slovnično urejenost besedila. Ne pozabite na navedbo kode, ki jo ministrstvo dodeli raziskavi. V skladu z ustaljeno prakso teme prispevkov niso omejene na predstavitev zanimivejših rezultatov terenskih raziskav temveč zajemajo širše polje udejstvovanja v arheologiji.

Prispevke sprejemamo na elektronskem naslovu: sad@arheologija.si

Povzetki bodo natisnjeni v letnem zborniku, ki mora iziti do srečanja, zato prosimo, da upoštevate skrajni rok oddaje, ki je sreda, 29. maja 2022.

Lep pozdrav,

Izvršni odbor SAD