Spoštovane kolegice in kolegi, dragi prijatelji arheologije, članice in člani Slovenskega arheološkega društva!

Izvršni odbor SAD vas vabi k udeležbi in prispevku na letnem srečanju društva Arheologija v letu 2022. Srečanje bo potekalo 22. in 23 junija 2023, v atriju ZRC SAZU v Ljubljani.

Vabimo vas torej k posredovanju naslovov in povzetkov prispevkov – predstavitev v skupni dolžini do 3000 znakov (brez presledkov) ter do dveh značilnih fotografij/risb/načrtov (v ločljivosti najmanj 300 dpi), opremljenih s podnapisoma.

Prosimo, da se držite omejitev in navodil za pripravo slik ter da poskrbite za slogovno in slovnično urejenost besedila. Ne pozabite na navedbo kode, ki jo ministrstvo dodeli raziskavi. V skladu z ustaljeno prakso teme prispevkov niso omejene na predstavitev zanimivejših rezultatov terenskih raziskav temveč zajemajo širše polje udejstvovanja v arheologiji.

Prispevke sprejemamo na elektronskem naslovu: andrej.gaspari@ff.uni-lj.si

Povzetki bodo natisnjeni v letnem zborniku, ki mora iziti do srečanja, zato prosimo, da upoštevate skrajni rok oddaje, ki je nedelja, 21. maja 2022.

Podrobnejši program srečanja sledi.

Lep pozdrav,

Izvršni odbor SAD