Volitve v organe društva so tajne in jih bo nadzirala volilna komisija, ki bomo izvolili na skupščini SAD.

Kandidatna lista za volitve v organe Slovenskega arheološkega društva na skupščini 22. 6. 2023

Organi SAD Kandidati/kandidatke
1. Predsednik SAD Predrag Novaković
2. Izvršilni odbor (IO SAD) Tina Berden
Maja Bricelj
Luka Gruškovnjak
Samo Hvalec
Zrinka Mileusnić
Zvezdana Modrijan
Ana Plestenjak
Peter Turk
3. Nadzorni odbor (NO SAD) Vesna Merc
Katja Predovnik
Mija Topličanec
4. Častno razsodišče Andrej Gaspari
Miha Mlinar
Matjaž Novšak
5. Komisija za nagrado in priznanja Uroš Bavec
Matija Črešnar
Boris Kavur
Boštjan Laharnar
6. Izdajateljski svet Andrej Gaspari
Tamara Leskovar
Zvezdana Modrijan
Brina Škvor Jernejčič
Boris Vičič
Anja Vintar
Matic Zupan
7. Uredništvo Arhea Tomaž Fabec
Luka Gruškovnjak
Tamara Leskovar (urednica)
Črtomir Lorber
Danica Mitrova
Kaja Pavletič
Agni Prijatelj
Brina Škvor Jernejčič
Matic Zupan