Dopisna seja Skupščine Slovenskega arheološkega društva je potekala od 12.6.2019 s pričetkom ob 10.00 in se zaključila 21.6.2019 ob 24.00. Dopisna seja Skupščine Slovenskega arheološkega društva je imela 2 točki dnevnega reda, obe povezani s spremembo Pravil SAD.

Pri 1. točki je šlo za predlog spremembe 3. člena Pravil SAD in sicer popravek naslova sedeža SAD (pravilen naslov je Zavetiška 5), pri 2. točki pa za dopolnitev zadnjega stavka 6. člena Pravil SAD zaradi uskladitve s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD 2008).

Od 186 članov in članic z glasovalno pravico jih je 114 oddalo glasovnice, od katerih so bile 4 neveljavne. S predlaganimi spremembami Pravil SAD se je strinjalo 110 članic in članov, s čimer sta bila oba predloga sprememb Pravil SAD sprejeta. Vsi sklepi skupaj z novim čistopisom Pravil SAD so bili že poslani na Upravno enoto v Ljubljani.

Predrag Novaković
Predsednik SAD