Dr. Jana Horvat, znanstvena svetnica na Inštitutu za arheologijo in izredna profesorica na Podiplomski šoli ZRC  SAZU je bila 1. junija izvoljena v izredno članico SAZU v razredu za zgodovinske in družbene vede. Tako ima slovenska arheologija, po Jarosavu Šašlju, Stanetu Gabrovcu in Ljubinki Teržan še četrto članico SAZU.

Iskrene čestitke!

Predrag Novaković
predsednik SAD