Beatriče Žbona Trkman, članica Slovenskega arheološkega društva, je leta 1975 diplomirala iz arheologije na ljubljanski Filozofski fakulteti.

Po diplomi se je zaposlila v Goriškem muzeju in v tem okviru sodelovala ali vodila več arheoloških izkopavanj. Odkrila je vrsto novih in na novo potrjenih najdišč (Biljenski griči, Kanal, Miren, Orehovlje, Šmartno, Štanjel, Vitovlje), posebej odmevni pa sta bili njeni raziskavi bronastodobnega depoja na Kanalskem Vrhu in cerkve Sv. Urha v Tolminu s staroslovanskimi najdbami.