ARHEOLOGIJA v letu 2019 – strokovno srečanje Slovenskega arheološkega društva je potekalo na spletni videokonferenci, 11. decembra 2020.