Podrobnosti dogodka


Ker je skupščina volilna, je zelo pomembno, da se je udeležimo v čim večjem številu, saj s tem damo večjo legitimnost kolegom in kolegicam, izvoljenih v organe našega društva. Obenem vas pozivamo, da predlagate kandidate za društvene organe. Ker je bil odziv za predlaganje kandidatov dokaj šibek, podaljšujemo datum za predloge do 12. junija 2023. Kandidate lahko predlagajo posamezniki ali skupinsko, lahko pa tudi posamezniki sami izrazijo željo, da bi sodelovali v društvenih organih. Prosimo, za predloge kandidatov za naslednje organe: predsednika/predsednico SAD, člane/članice IO SAD, komisije za nagrado in priznanja SAD, častnega razsodišča SAD, Nadzornega odbora SAD in Izdajateljskega sveta SAD